Music

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

I dedicate this music to all Vietnamese and Italian people who contribute to the bilateral cooperation and multisectoral development of…

Vicious circle

These are the lyrics I wrote on a musical work by a musician/ guitarist. I’m so happy that he said…

This story is quite simple, what I want to tell is purely a love at first sight, the harmony of…

Cảm xúc mùa thu

I think I’m blessed to be born under the sign of Libra; whenever I’m down, I develop something that comes…

Vút bay

Đây là tác phẩm thách thức nhất mà tôi từng viết; dù chỉ là lời Việt trên nền một bài…

Avventura

PDF È stato un compito troppo difficile per me (meno male ce l’ho fatta finalmente), prima di tutto con l’andar…

Anh hãy ra đi

ngày cũ đã tắt, anh hãy ra đi để mình em nơi đây, với bao nhớ thương vơi đầy những…

Như ngày hôm qua

Em và anh, tình cờ đi dưới hàng cây Không hẹn mà gặp, ta trao nhau ánh mắt nồng say…

Vũ điệu cuối cùng

It’s hard to describe the feeling I have after I finish a creative work, especially when it frees me from…