Music

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Vicious circle

These are the lyrics I wrote on a musical work by a musician/ guitarist. I’m so happy that he said…

Về với em thôi

Giông rồi sẽ qua thôi, gió rồi sẽ qua thôi, mưa rồi sẽ qua thôi Nhưng nhân gian bao điều…

Anh hãy ra đi

ngày cũ đã tắt, anh hãy ra đi để mình em nơi đây, với bao nhớ thương vơi đầy những…

Nắng

My first idea for this canvas was totally different from the current one. It took me one week to decide…

Thắp đời lên

Young and ambitious students remind me of a rock ballad I wrote (at their age or a little bit older,…

Mưa cho ngày tươi sáng

Mưa rơi ngoài hiên vắng. Xua tan bao ngày nắngMình tôi ngồi yên lặng. Ngỡ giọt buồn vừa saMưa rơi…

Nàng tiên cá

Bài hát viết trên cảm hứng câu chuyện buồn của Nàng tiên cá. Buồn nhưng đẹp và để lại nhiều…

Bất tận

Một người bạn tung cho tôi cái key gồm 6 note đầu tiên Nocturne No. 20 in C♯ Minor của…

Như ly cà phê

Sometimes I feel surprised at such strong words I used for this song. Fortunately it wasn’t inspired by any real…