CHIỀU NOEL (written by Luna)

Noel Noel chiều Noel
Bâng quơ bâng quơ chiều bâng quơ
Tôi nghe hư vô và tôi mơ
Mơ thấy
Mây ở trên cao
Không xa
Không gần
Nhưng không sao chạm tới…

Tôi yêu tôi yêu và tôi yêu
Không yêu không yêu và không yêu
Tôi đi bên anh và tôi nhớ
Nhớ đến
Ngày chỉ hôm qua
Đâu xa
Đâu gần
Nhưng đâu như lừa dối

Noel sao không ấm
Noel sao không sáng
Noel sao hơi lạnh
Phải đâu lòng anh tuyết rơi

Noel nghe hiu hắt
Noel không bóng Chúa
Noel sao hơi lạ
Phải đâu lòng tôi mưa sa

Noel Noel chiều Noel…

Related Songs