ĐẸP NHẤT ĐÊM NAY LÀ EM (written by Luna)

Have you ever heard the story
about a mysterious fire
that excites my melancholic night
the queen of the dance floor

Đẹp nhất đêm nay là em
Thổi bùng ngọn lửa cuồng điên
Thiêu đốt tận cùng con tim
Rừng rực rừng rực bừng cháy
Đẹp nhất đêm nay là em

You shake shake shake the earth
You break break break my heart
You joke joke joke my emotion
You shock shock shock my sensation

Lift me up to the sky
Kissing the angels
Drown me down to the hell
Playing the devils

Đẹp nhất đêm nay là em
Thổi bùng ngọn lửa cuồng điên
Thiêu đốt tận cùng con tim
Rừng rực rừng rực bừng cháy
Đẹp nhất đêm nay là em

Push me to the east
Pull me to the west
Drag me to the north
Draw me to the south