NHƯ LY CÀ PHÊ (written by Luna)

Ảo vọng lụi tàn chìm vào làn khói xám
Giọt từng giọt sầu rụng nhạt nhoà dĩ vãng
Tí tách buông theo nhịp gõ thời gian

Chuyện tình ta thơm như ly cà phê toả hơi
Chuyện tình ta ngon như ly cà phê nhấp môi
Chuyện tình ta đen như ly cà phê đã nguội
Tình ta đắng… như ly cà phê…

Màn kịch dần hạ và nụ cười hoá đá
Mặt nạ nhoè, lời đượm màu dối trá
Rớt xuống môi, trôi nghiệt ngã vào tim

Lặng nhìn người đời rồi chợt lòng buốt giá
Tình mình giờ chỉ còn là chiếc lá
Xoay trong chiều, lạc vào cõi mờ xa

Ôi, giá không xem tình là trò chơi
Thì nay ta đâu có chia rời…