SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Em không cần anh Em không chờ anh Em không nhớ anh Con tim màu xanh Thôi kêu lanh canh…

Một điều thật kì diệu chợt ùa về tựa giấc mơ hoang đường nhuộm mình bằng màu trời vòi vọi…