SẼ VỀ ĐÂU (written by Luna)

Biển vắng bóng người biển vắng bóng người
Tôi đi chân trần trên bờ cát bỏng
Ôm một mối mộng về cuộc tình xa

Sỏi đá đượm buồn sỏi đá đượm buồn
Miên mang trong đời một vầng ước nguyện
Bao điều thánh thiện con sóng bạc đầu

Sẽ về đâu sẽ về đâu
Ôi ngàn năm còn chưa nguôi hờn giận
Để mỗi lần sóng xô bờ lại nghe buồn trên bước chân
Sẽ về đâu sẽ về đâu
Chân trời xanh chuyển dần thành màu mắt
Để sâu hun hút một nỗi buồn khó gọi tên

Bởi sóng vô tình bởi sóng vô tình
Rong chơi đôi lần quên lời ước hẹn
Nghe lời trách giận càng bùi ngùi thêm

Tìm chốn vui vầy tìm chốn vui vầy
Đêm thâu qua ngày sóng oà tất thảy
Nhưng trên hai vai sầu đã dâng đầy…