Tag: Francaise

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Ta quen nhau khi nắng lên ngôi Mây phiêu du lãng đãng êm trôi Anh hân hoan như gió ra…

Nàng ngắm những đóa hướng dương ánh mắt bồ câu sáng ngời Chào đón muôn đốm nắng mai hát ca…