Tag: Italiano

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Bình minh ló rạng mang ánh hào quang trác tuyệt thiên sứ ban tình yêu khắp thế gian Và cơn…

Một điều thật kì diệu chợt ùa về tựa giấc mơ hoang đường nhuộm mình bằng màu trời vòi vọi…