Tag: Jazz

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Bàn chân mỏi mong tìm về chốn cũ Đôi tay gầy mong gợi thoáng hương xưa Con mắt khát chút…