Tag: Symphonic Rock

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Đêm đầy sao/ sao tràn lan/ như vỡ tan Sao đầy vơi/ vương dòng trôi/ sao như sắp rơi tìm…

Đêm! Gió lùa qua tán lá như tiếng ngàn thu ngàn xưa vọng về Lác đác chút giọt sương đọng…