TÔI MUỐN TÌM LẠI (written by Luna)

Tôi muốn tìm lại một chút lá vàng
Để nhớ có một thời lá còn xanh
Tôi muốn tìm lại một thoáng mong manh
Nơi ban sơ nụ hôn đầu trao vội

Tôi muốn tìm lại một chút gió mùa
Đi bên anh sao nghe lòng ấm lạ
Tôi muốn tìm lại trong mình phố xá
Khoảnh khắc thôi, hơi thở bình yên

Ngày lại ngày tháng năm tháng năm
Hồi lần hồi nhớ mong nhớ mong
Hình anh chao như chiếc bóng
Có hay lòng tôi khóc lòng anh

Tôi muốn tìm lại giọt nắng tắt dần
Nơi con đường đã thuộc làu bước chân
Tôi muốn tìm lại một thoáng chuông ngân
Nơi còn đó lời nguyện cầu vang vọng

Tôi muốn tìm lại khoảnh khắc cuối cùng
Đi bên anh mong sao còn níu vợi
Tôi muốn tìm lại đôi hồn thơ mới
Để ru cho chuyện cũ ngủ yên