TRÊN PHỐ (written by Luna)

Đôi chân đi lang tha lang thang trên đường phố đông vui
Tâm tư nghe miên ma miên man như vạn ánh sao rơi
Xem mây trôi tít ta tít tắp đường chân trời
Ô, yêu da yêu diết cuộc đời của tôi ơi

Vẫn nghe tiếng còi xe đi lại
Vẫn nghe tiếng nói cười luyến ái
Vẫn nghe phố tràn cơn gió mới
Vẫn nghe đâu đó lời thì thầm

Ô trên cao lao xa lao xao bao là lá xanh tươi
Đôi chim xinh tung ta tung tăng reo vạn khúc ca vui
Tóc đuôi gà lúc la lúc lắc hoài em cười
Yêu, khúc kha khúc khích cô nàng của tôi ơi

Vẫn nghe tiếng lòng ai rung động
Vẫn nghe những mái tường rất sống
Vẫn nghe dưới đường trăm khúc sóng
Vẫn nghe đâu đó lời tự tình