VU VƠ (written by Luna)

Em không cần anh
Em không chờ anh
Em không nhớ anh
Con tim màu xanh
Thôi kêu lanh canh
Rồi buồn mong manh

Anh đi về đi
Đứng đó làm chi
Không em sẽ khi
Con chim họa mi
Hót lời tình si
Rồi sầu đôi mi

Này ai sao chẳng nói đôi lời
Ai chờ tiếng yêu biết mấy
Ai có biết con tim ai bỏng cháy
Vì ai Không tin hỏi ông trời mà xem

Em cứ làm ngơ
Cho anh làm thơ
Cho anh thẫn thờ
Con nhện giăng tơ
Không biết mình mơ
Chợt buồn vu vơ