Mưa cho ngày tươi sáng

Mưa cho ngày tươi sáng

Mưa rơi ngoài hiên vắng. Xua tan bao ngày nắng
Mình tôi ngồi yên lặng. Ngỡ giọt buồn vừa sa
Mưa rơi tàn mây xám. Cho vơi màu u ám
Gội hương trời cơn hạn. Đón một chiều trong veo

Mưa rơi trên đèo. Quanh co đồi vắng
Mưa rơi trầm lặng. Vẳng tiếng thời gian
Mưa rơi ngút ngàn. Lỏi len niềm nhớ
Mưa như hơi thở. Lúc dài lúc vội

Mưa cho ngày tươi sáng. Không vương một hình dáng
Từ chân trời ló rạng. Ánh nhật hào tràn căng
Mưa trôi niềm khao khát. Vơi cơn buồn xao xác
Gọi trong hồn khúc nhạc. Ngân nga chiều dần buông

Mưa vây quanh trời. Giăng trong hồn gió
Mưa gieo hình họa. Phảng phất chiều xa
Mưa rơi vỡ oà. Chảy tan vào đá
Mưa rơi cho thoả. Nỗi lòng nỗi đời

RAIN BRIGHTENS MY DAYS

Rain falls on the solitary veranda, dispelling the hot days
I sit all alone in silence, as though the sadness has just dropped
Rain melts grey clouds, brightening the gloom
The quintessence of sky washes the drought away to embrace a transparent afternoon

Rain falls on the meandering passes, on the deserted hill
Rain falls quietly, echoing the sound of time
Rain falls fiercely, threading the affection
Rain falls like a breath, in slow then in hasty rhythms

Rain brightens my days, effacing that image
A splendid sun appears from the horizon
Rain fades away my desire and sinks down my melancholy
Rain recalls music in my soul and lets the evening down melodiously

Rain surrounds the sky, encircles the wind
Rains sows sketches of the old days
Rains falls brokenly, dissolves in stones
Rains falls to soothe my inmost feelings and my life…