Quiz Văn hoá Ý – Phần 1

Con ngựa này phi nước đại nên các bạn chỉ có một nốt nhạc để suy nghĩ và ngay sau đó đáp án sẽ nảy lên!