Sự thật về tiếng Ý

Có thể đầu tiên bạn sẽ cảm thấy bối rối vì người Ý nói quá nhanh, nhưng dần dần bạn sẽ quen với cấu trúc từ ngữ và sự đa dạng, thú vị của nền văn hoá Ý sẽ không bao giờ khiến bạn nhàm chán.