tiếng việt

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Một thứ hay hay, vui vui mà mình làm: viết lời Việt và thu giọng trên bản Paroles paroles của…

I dedicate this music to all Vietnamese and Italian people who contribute to the bilateral cooperation and multisectoral development of…

Nessun dorma

“Nessun dorma” là một aria trong màn cuối vở opera Turandot của Giacomo Puccini (lời của Giuseppe Adami và Renato…