Em biết làm sao đây

Em biết làm sao đây

This song has something like “Mi manchi” and “In assenza di te”, by a little bit of melody, a little bit of lyrics, a little bit of emotion though I had written it before I knew those songs (and I still don’t understand how I could write it).

Em không tin anh ra đi sau những ngày đắm say
Vì em không tin anh quên mau bao lâu đài đã xây
Anh đi thật rồi
Anh quên thật rồi
Ôi… mình em ngồi đây…

Cố tìm vết đứt sợi dây, em tìm cách nối sợi dây
Đâu rồi đâu rồi… càng thêm rối bời…

Người em yêu hỡi
Cho em hay cho em hay cho em hay
Em biết làm sao đây biết làm sao đây
Khi trong em chỉ còn là nỗi nhớ…

Em nhớ anh nhớ anh nhớ anh
Như cây thông nhớ mùa đông
Em khát anh khát anh khát anh
Như cơn dông khát cầu vồng

Sao em không là mây trước khi mình nắm tay
Để em trên trời bay đó đây nhìn anh vui
Em rơi để rồi
Em tan để rồi
Em… hoà theo hình anh…

Cố nhập giữa đám người vui, em tìm kiếm những niềm vui
Quay vòng quay vòng… tự em dối lòng…

Người yêu em hỡi
Cho em hay cho em hay cho em hay
Em biết làm sao đây biết làm sao đây
Khi quanh em toàn hình hài lấp loá…

Em muốn xa muốn xa muốn xa
Cơn phiêu du giữa thực hư
Em muốn neo muốn neo muốn neo
Con tim nơi bến tình yêu

Quay lại với em như lúc đầu
Ta bên nhau cho đến mai sau…

WHAT I HAVE TO DO

I don’t believe you went away after our beautiful days
’cause I don’t believe you forgot our dreamy castles
Oh you really went away
Oh you really forgot
leaving me here all alone

I try to find the broken points of our string to rejoin 
but I can’t and lose myself in confusion

Oh my love
please let me know let me know
what I have to do what I have to do 
while there are only memories of you inside of me

I miss you I miss you
like a pine that misses winter
I thirst for you I thirst for you
like a storm that thirsts for rainbow

Why hadn’t I been a cloud before we knew each other
to watch your joyfulness from the sky
then fall down
then melt
on your body

I try to mix myself with the crowd to entertain
I swirl I swirl and deceive myself

Oh my love
please let me know let me know
what I have to do what I have to do 
while there are only flickering figures around me

I want to quit I want to quit
this chaotic drift\
I want to anchor anchor anchor
my heart in a wharf of love

Come back to me like before
and we’ll be together forever