Me & Mic

🇬🇧 🇮🇹 Hallelujah

🇬🇧 Moon river

🇬🇧 La isla bonita

🇬🇧 May it be

🇬🇧 Love of my life

🇬🇧 Don’t know why

🇫🇷 La vie en rose

🇫🇷 Tous les garçons et les filles

🇪🇸 Porque te vas

🇻🇳 Có phải em là mùa thu Hà Nội

🇻🇳 Nhìn những mùa thu đi

🇻🇳 Có một dòng sông đã qua đời

*Sometimes I make a pronunciation mistake because I don’t do “copy – paste” with the tracks. I sing continuously like I’m in a live concert and choose the most favorite version to save.