SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Em không tin anh ra đi sau những ngày đắm say Vì em không tin anh quên mau bao lâu…

Anh hết yêu em rồi phải không anh Đâu bởi thế vì anh chưa từng nói với em câu thề…