Như ly cà phê

Như ly cà phê

Sometimes I feel surprised at such strong words I used for this song. Fortunately it wasn’t inspired by any real story and is just one representative for the diversity of my works.

Ảo vọng lụi tàn chìm vào làn khói xám
Giọt từng giọt sầu rụng nhạt nhoà dĩ vãng
Tí tách buông theo nhịp gõ thời gian

Chuyện tình ta thơm như ly cà phê toả hơi
Chuyện tình ta ngon như ly cà phê nhấp môi
Chuyện tình ta đen như ly cà phê đã nguội
Tình ta đắng… như ly cà phê…

Màn kịch dần hạ và nụ cười hoá đá
Mặt nạ nhoè, lời đượm màu dối trá
Rớt xuống môi, trôi nghiệt ngã vào tim

Lặng nhìn người đời rồi chợt lòng buốt giá
Tình mình giờ chỉ còn là chiếc lá
Xoay trong chiều, lạc vào cõi mờ xa

Ôi, giá không xem tình là trò chơi
Thì nay ta đâu có chia rời…


LIKE A CUP OF COFFEE

Fantastic wishes crumbled, sinking in grey smoke
Drops by drops fell down, fading the past, dripping along the rhythms of time

Our love was aromatic like a cup of vaporous coffee
Our love was appealing like a cup of coffee just touched the lips
Our love was black like a cup of cold coffee
Our love was bitter like a cup of coffee

The curtain went down and the smile petrified
The mask blurred and the voice tinted with deceit dribbled out of the lips, flowing cruelly to the heart

Gazing at people, all at once the soul freezes
Our love is now only a leave that rolls in the sunset and loses itself in the middle of nowhere

If only we hadn’t taken our love as a game
We wouldn’t be apart