Sông xanh

Sông xanh

If “Volare” is challenge, this song is an obsession to me: I have never liked writing lyrics on other people’s music but the melody of The Blue Danube Waves kept jumping in my mind like a mischievous child without any pause in December 2013. I was reluctant to satisfy that child and calm him temporarily.

SÔNG XANH (theo nhạc Waves of Danube của Ion Ivanovic)

Từng ngày dòng sông xanh vẫn chảy miết không dừng bước
Em đứng đây chờ anh nhấp nhô theo tiếng ca dài
Lời thề nguyền năm xưa như còn đó bao thổn thức
Theo gió đơm vào mây chấp chới trong ánh trăng gầy

Nỗi nhớ ấy cứ chất ngất cuốn xoáy sâu vào tim
Nỗi nhớ ấy cứ nhức nhối buốt giá xuyên lòng đêm
Nỗi nhớ ấy cứ lóng lánh sóng sánh trong ly cạn
Hỡi ôi anh ngày ấy đâu rồi

Ngày này năm cũ có anh bên mình
Trái tim dâng tràn những giai điệu vàng
Người tình năm cũ ấy nay phương nào
Bao ngày em vẫn mong chờ…

Hạ tàn, mùa thu sang, cây rụng lá, tan vào đất
Hoa thắm hoa lại phai, nỗi nhớ thương vẫn nguyên vẹn
Mịt mùng mùa đông qua, xuân rạng rỡ, đâm chồi mới
Chim hót chim lại bay, nỗi nhớ thương vẫn ở lại…

BLUE RIVER (translation of my Vietnamese version)

Every day the blue river keeps moving incessantly
I stand here waiting for you, up and down with long melodies
The promise in the old days is still suffuse with torments
And through the wind threads itself into the clouds, flickering in the thin moonlight.

That lovesickness keeps cumulating, swirling in my heart
That lovesickness keeps hurting, freezing me through the nights
That lovesickness keeps shaking, sparkling in the empty glass
Oh, where are you of those days?

These days of the old years I had you by my side
My heart was overflowing with golden melodies
My darling of the old years, where are you now?
I’ve been waiting for you for so long…

Summer ends and autumn comes, leaves fall and disperse into the ground
Flowers bloom and fade, only love stays intact
Grey winter passes, bright spring blossoms new buds
Birds sing and fly away, only love remains…