SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Chú dế con ngồi bên dương cầm bát ngát bát ngát sắc vàng hàng ngàn ánh nến Nghe gió run…

Noel Noel chiều Noel Bâng quơ bâng quơ chiều bâng quơ Tôi nghe hư vô và tôi mơ Mơ thấy…