SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Từng chuyến tàu từng chuyến từng chuyến tàu Dắt mây về dắt mây về đâu xa lắm Bỏ lại bầu…

Bàn chân mỏi mong tìm về chốn cũ Đôi tay gầy mong gợi thoáng hương xưa Con mắt khát chút…