SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Biển vắng bóng người biển vắng bóng người Tôi đi chân trần trên bờ cát bỏng Ôm một mối mộng…

Từng ngày dòng sông xanh vẫn chảy miết không dừng bước Em đứng đây chờ anh nhấp nhô theo tiếng…