SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Màn đêm tăm tối sương khói mịt mùng mông lung lạnh lẽo hoang vắng tiêu điều bốn bề tịch liêu…

Đêm đầy sao/ sao tràn lan/ như vỡ tan Sao đầy vơi/ vương dòng trôi/ sao như sắp rơi tìm…

Tôi cũng như ông trăng Cô đơn lúc đêm rằm Có điều ông mười sáu Tôi vừa tròn đôi mươi…

Have you ever heard the story about a mysterious fire that excites my melancholic night the queen of the dance…