SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Ngồi quán vắng Ly cà phê đắng môi mềm Chợt nhớ ngày xa Ngày ấy Một ngày tháng năm nắng…

Đêm! Gió lùa qua tán lá như tiếng ngàn thu ngàn xưa vọng về Lác đác chút giọt sương đọng…