SONGBOOK

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Ngồi quán vắng Ly cà phê đắng môi mềm Chợt nhớ ngày xa Ngày ấy Một ngày tháng năm nắng…

Đêm! Gió lùa qua tán lá như tiếng ngàn thu ngàn xưa vọng về Lác đác chút giọt sương đọng…

Nàng ngắm những đóa hướng dương ánh mắt bồ câu sáng ngời Chào đón muôn đốm nắng mai hát ca…

Đôi chân đi lang tha lang thang trên đường phố đông vui Tâm tư nghe miên ma miên man như…