TÔI ĐANG BAY (written by Luna)

Đêm!
Gió lùa qua tán lá như tiếng ngàn thu ngàn xưa vọng về
Lác đác chút giọt sương đọng hoen mi ướt
Không làm sao níu từng khóm mây tối đang xoay vần
Chập chờn chập chờn đàn đom đóm
Muôn trùng ra ríu ô vô hồn
Chốc chốc chốc chốc…

Tôi đang chao hay tôi đang bay
Trong không gian mê say mê say
Bao nhiêu không may như không hay
Tìm đến một chốn bình yên

Tôi đang trôi hay tôi đang tan
Giữa màn đêm lây lan lây lan
Bao nhiêu than van trên nhân gian
Gạt hết, vùi hết, bỏ hết…

Đêm!
Khí trời đua lùa xuống dang khắp bàn tay bủa vây tình trần
Lấp lánh những vì sao vượt mây cao vút
Trăng vành khuyên ló rạng qua đỉnh núi xa xa gần gần
Trập trùng trập trùng tràn thung lũng
Hương đồng bát ngát ô mê hồn

Trôi trôi trôi trôi trôi
Nhẹ hơn bóng nắng rơi
Tan tan tan tan tan
Xa hơn bóng nắng ngân

Related Songs