video

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Một thứ hay hay, vui vui mà tôi làm: viết lời Việt và thu giọng trên bản Paroles paroles của…

I dedicate this music to all Vietnamese and Italian people who contribute to the bilateral cooperation and multisectoral development of…

Trong clip này không có quá nhiều câu hỏi nhưng có thể “phân loại” được thí sinh vì có câu…

This story is quite simple, what I want to tell is purely a love at first sight, the harmony of…