Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Thư tình

Em yêu, Tôi không biết phải nói gì với em vì có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng vẫn với…

Cái sự cáu

Người Việt lấy câu “một điều nhịn, chín điều lành” hay “chín bỏ làm mười” để tự kiềm chế bản…

Storia incompiuta I&II

La mia classe di scrittura ha un grande compito: ognuno di noi deve scrivere una parte di un’unica storia. Essendo…

Vũ điệu cuối cùng

It’s hard to describe the feeling I have after I finish a creative work, especially when it frees me from…

Quotes

Not everybody understands these quotes of mine. But who cares.

Monologue I

If my biography has to be written, it would be about half a page in length with monotonous words like…

Volare tra le foglie

Sono una studentessa vietnamita, vincitrice di una borsa di studio del Governo italiano per seguire il programma di Doppia Laurea…